Reparatiebeleid omtrent asbest

Zoals u weet worden bij asbestverwijdering diverse gereedschappen gebruikt. Denk aan slagmoersleutels (golfplaten), reciprozagen (asbesthoudende leidingen, platen), hakhamers (vloeren), multitools (kit), stofzuigers, etc. Uit eigen onderzoek en daaruit volgende reacties vanuit onze branche is gebleken dat er veel onwetendheid bestaat over asbestverontreiniging en de risico’s die het met zich meebrengt wanneer een verontreinigde machine aangeboden wordt voor reparatie.


Naar onze mening is het onmogelijk om deze machines 100% asbestvrij te verklaren nadat ze gebruikt zijn in de asbestsanering. Het probleem zit met name in de hele kleine deeltjes die het meest schadelijk zijn. Niet voor niets worden er strenge eisen gesteld aan beschermingsmaatregelen tijdens deze werkzaamheden.


Elke machine zuigt koellucht naar binnen die rechtstreeks vanuit de omgeving komt waarin gewerkt wordt. De machines alleen aan de buitenzijde reinigen is dus niet afdoende, de verontreiniging zit binnen in de machine. Wij vragen u dan ook om bewust om te gaan met het aannemen van reparaties waarbij een reële kans op asbestbesmetting aanwezig is tijdens het demonteren van deze machines. Het is bij wet verboden om machines aan te bieden die verontreinigd zijn zonder dat dit van buitenaf duidelijk is aangegeven.


Het stellen van de vraag van onze dealer aan u of de machine is gebruikt bij het verwerken/ verwijderen van asbest is dan ook een hele begrijpelijke vraag. Steekproefsgewijs zullen wij controles laten uitvoeren. Wanneer er een verontreiniging geconstateerd wordt zullen wij niet aarzelen om dit te melden aan de juiste instantie waarbij alle bijkomende kosten verhaald worden op de aanbieder (eigenaar) van de betreffende machine.  Wij kunnen en willen géén reparaties accepteren waarvan het vermoeden bestaat dat deze verontreinigd is met asbest om de gezondheid en een veilige werkomgeving te waarborgen voor onze medewerkers.

 

 Vanaf 1 januari 2017 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd: 

  • Bij invulling van het reparatie aanmeldformulier wordt specifiek gevraagd te bevestigen dat de reparatie die wordt aangeboden niet in een asbest omgeving is gebruikt. Dit is niet een vrijblijvende vraag. Steekproefsgewijs zullen wij een controle laten uitvoeren. Mocht er een verontreiniging geconstateerd worden dan zullen wij dit melden aan de juiste instanties waarbij alle directe en/of indirecte door Makita geleden en/of te lijden schade verhaald wordt op de aanbieder, de dealer. Mocht u twijfelen, vraag dan altijd een ondertekende bevestiging van de aanbieder waarin duidelijk wordt aangegeven dat de ter reparatie aangeboden machine nooit met asbest in aanraking is geweest en besmetting uitgesloten is.
  • U kunt een met asbest verontreinigde machine ter de reparaties aanbieden bij een gespecialiseerd bedrijf dat de voorzieningen heeft om deze gereedschappen onder juiste condities te repareren. Binnen de standaard fabrieksgarantietermijn van 1 jaar kunnen fabrieks- dan wel materiaalfouten geclaimd worden bij de door Makita Nederland geselecteerde en gecertificeerde bedrijven. Transportkosten vallen buiten deze regeling. Raadpleeg hiervoor de dealer lokator. 
  • Voor geregistreerde Ascert leden die reparaties in eigen beheer uitvoeren bestaat er een mogelijkheid dat Makita voor reparaties in het 1ste jaar na aankoop rechtstreeks onderdelen gratis beschikbaar stelt. Voorwaarde is dat het defect aantoonbaar het gevolg is van een fabrieks- dan wel materiaalfout. Verlengde garantie is hierbij uitgesloten.

 

Wij verwachten dat deze opties bijdragen aan meer duidelijkheid en veiligheid bij reparatie van Makita machines. Mocht u nog vragen hebben dan contact op met de Technische Dienst van Makita Nederland BV. Telefoonnummer 040-2064030 of mail naar service@makita.nl


Makita Kenniscentrum


Bezoek het Makita Kenniscentrum voor o.a.
handige tips en de technologieën achter de machines

Laatst toegevoegd

12-3-2019

5-3-2019

DFR550RTJ
18 V Schroefautomaat
Nu gratis:
Gratis Accu 2019
Dealerlocator
Om Makita goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid en lees wat dit voor je betekent.
[sluiten]