Webshop

De vele duizenden unieke bezoekers op onze website zoeken informatie. Er zullen bezoekers zijn die, als ze de juiste informatie gevonden hebben, willen kopen. Makita wil de mogelijkheid bieden om bezoekers via haar website te laten bestellen bij dealers.

Prijsbeleid
In de Makita webshop worden de prijzen inclusief BTW aangegeven. Daarbij wordt bij bestellingen onder de frankogrens van € 250 aangegeven dat er sprake is van € 7,50 behandelingskosten. 

Hoe werkt het?
Bij de producten worden de adviesprijzen vermeld en er is een bestelbutton. Als de eindgebruiker iets wil kopen drukt hij op de bestelbutton en kan hij vervolgens naar de afrekenprocedure. Die omvat 4 simpele, logische stappen, waarvan er één is dat hij de dealer van zijn voorkeur selecteert via welke hij gefactureerd wil worden.

Op basis van de postcode van de koper worden uit de dealerlocator de dichtstbijzijnde dealers getoond, waaruit de koper er 1 kiest. Indien de dealer van voorkeur niet in de lijst staat kan de koper die invullen. Zonder deze keuze gaat het bestelproces niet verder. Rechtstreeks bij Makita bestellen kan niet. De koper dient aan te geven of het om een particuliere of een zakelijke aankoop gaat, en afhankelijk van deze keuze, in combinatie met het soort product (al dan niet in het Makita bouwmarktassortiment) worden dealers in het consumentenkanaal resp. professionele kanaal geselecteerd. Zodra een bestelling is afgerond ontvangt de koper een bevestiging per mail. 

De betaling
Makita faciliteert in het bestelproces, maar is geen partij bij het totstandkomen van de koopovereenkomst tussen koper en dealer. De koper selecteert een dealer via welke hij gefactureerd wil worden en betaalt online met behulp van iDEAL. Makita stuurt de dealer een factuur voor de geleverde goederen en de dealer op zijn beurt stuurt een factuur naar de koper.

3 jaar garantie
De machine kan na ontvangst voor de 3 jaar fabrieksgarantie worden geregistreerd.

Zichttermijn / herroepingsrecht
Op alle via onze webshop tot stand gekomen bestellingen aan dealer geldt een zichttermijn van 7 dagen, ingaande op de dag na ontvangst door of namens de koper. Tijdens deze periode heeft de koper het recht om een beroep te doen op het herroepingsrecht. Om gebruik hier van te kunnen maken dient de koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wil behouden.

Indien gebruik gemaakt wordt van het herroepingsrecht dan zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Makita retourneren, conform de door Makita verstrekte redelijke en duidelijke instructies (via de binnendienst 040-2 064 064). Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht komen alleen de kosten van het retourzenden voor rekening van de koper. Bij retourzending zal Makita het aankoopbedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na retourontvangst terugbetalen onder vermindering van eventuele kosten voor het retourzenden. Voor producten en/of verpakkingen die na retourontvangst voor verkoop ongeschikt blijken te zijn geworden is geen ontbinding van koop mogelijk, mits de koper kan aantonen gehandeld te hebben conform de instructies van Makita.

Makita is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke wordt geleden door koper en/of derden. Makita is niet aansprakelijk voor gevolgschade, immateriele schade en bedrijfs- of milieuschade, welke verband houdt met of voortvloeit uit bestellingen gedaan bij dealers via deze website. Makita aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de overeenkomst tussen koper en dealer en voor wat betreft de informatie op de website verwijzen we naar de toepasselijke disclaimer, welke te vinden is op de website.

Makita Kenniscentrum


Bezoek het Makita Kenniscentrum voor o.a.
handige tips en de technologieën achter de machines

Laatst toegevoegd

12-3-2019

5-3-2019

DSP601ZJU2
2x18 V Invalcirkelzaag 165 mm
Nu gratis:
Gratis Accu 2019
Dealerlocator
Om Makita goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid en lees wat dit voor je betekent.
[sluiten]